Sfäriske ackumulatorer

LEDUC sfäriske ackumulatorer (AS-AF-AC) består av 2 halvsfäriska delar som skruvas tillsammans med gummimembran mellan, Gummimembranet är utrustad med stopplatta som förhindrar skada på membranet vid snabb och total tömning.

Gas sidan är utrustad med laddningsventil som möjliggör enkel kontroll av gastrycket i ackumulatorn.

 

 

hydroleduc accu spheriques

 hydroleduc dimensions spherical accu en

Sfäriske   AF AS AC
    00 50 01 00 00 20 00 50 00 70 01 00 02 50 04 00 10 00 00 02
Kapacitet nitrogen V0 liter 0,45 1,1 0,19 0,45 0,65 1,1 2,55 4,1 10,19 0,017
Max tryck bar CE 500 500 400 400 250 400 400 400 400 400
Vikt kg 2,8 5,5 1,2 2,8 3 5,5 14 22 53 0,640
Dimensioner (mm) A 184 197 150 184 197 197 251 298 391 Se ritning
  B 89 112 69 89 89 112 161 202 268  
  Ø C 114 163,5 84,5 114 119,5 163,5 213,5 251 339  
  D 12 50,5 9 12 9 50,5 37 44 52,5  
  E 23 50,5 20 23 24 50,5 29 40 52,5  
  Ø F 112,5 163,5 83,5 112,5 118,5 163,5 210 247 333  
  Ø G 40 40 29 40 30 40 51 105 105,1  
  Ø H G3/8" M18 x 1,5 G1/4" G3/8" G3/8" M18 x 1,5 G3/4" M33 x 2 M33 x 2  
  K 16 12 12 16 13 12 17 20 20  

 Denna information är inte bindande; för mer information, vänlige se vår katalog eller kontakta vår tekniska service.