Företagshistoria

hydroleduc avion leduc 010

1938: Bolaget bildades av René LEDUC. Fram tills 1958: Bolaget huvudsyssla är för flygindustrin genom att bygga LEDUC flygplanet samt att designa och tillverka:

  • Servo kontroll för flygplan
  • Hydrauliska kretsar med energi ackumulering
  • Den första LEDUC hydraulisk högtryckspumpar
  • Den första LEDUC ackumulator

1958: Bolaget ombildades från flygindustri till hydraulik.

1968: Huvudsyssla blev tillverkning av hydraulikpumpar för grävmaskiner

1972: Den första LEDUC pumpen för direktmontage på fordonets kraftuttag lanserades; ”L” pumpen.

1980: Företaget aktivitet fokuserades på:

  • Axialkolvpumpar
  • Ackumulatorer
  • Specialanpassade hydraulik komponenter och lösningar.

1997: Den första pumpen med variabelt deplacement för att montera direkt på fordonets kraftuttag lanserades.
Denna pump blev senare dagens TXV pump
.


2002: HYDRO RENE LEDUC blir HYDRO LEDUC S.A.S.

2003: LEDUC ”bent axis” pump lanseras.

2005 : LEDUC ”bent axis” motorer lanseras.

hydroleduc PA X 180X160px

  hydroleduc TXV 180X160px