Presentation

Hydro Leduc är dedikerad att fortsätta utveckla sin förmåga att konstruera och producera hydraulikkomponenter som tillfredsställer kunders behov, med tillförlitliga produkter från en tillförlitlig källa.hydroleduc

Företagets huvudkontor ligger i Azerailles, i nordöstra Frankrike, med ett centralt läge i Europa. Bolaget har alla viktiga funktioner samlade på ett ställe:

R & D/ Testfaciliteter
Produktion
Teknisk support
Orderhantering
Kvalitet

Detta skapar förutsättningar för korta beslutsvägar och ett utvecklingsarbete som ger bra lösningar till de behov som våra kunder visar. Med all produktion i eget hus finns även förutsättningar att för att snabbt producera prototyper och göra justeringar under processens gång.

En stadig tillväxt både i Frankrike och utomlands har varit möjligt tack vare vår strävan efter att leverera kvalitet både på produkter och service. Exportandelen uppgår idag till ca 60%.

Hydro Leduc står inför tekniska och logistiska utmaningar från OEM kunder i så olika grupper som: Lastfordon, entreprenadfordon, verktygsmaskiner, flygindustrin, marina maskiner och lantbruksutrustning. Alla har sak gemensamt; behovet att kunna lita på en specialist på hydralikkomponenter. Låt oss visa vad vi kan i ert nästa projekt. Hydro Leduc ser fram emot att vara er partner.

Hydro Leduc har tre filialer: